O Equipo

Membro do persoal non docente:
  
  •        Xan Maceiras Tages

Membros do alumnado:


  • Carlota Fiaño Salinas
  • Lúa Blanca Garea Garrido
  • Silvia García Antelo


Membros do profesorado:


  •      Ana Álvarez Otero
  •      Patricia Iglesias Noguerol


Coordinadora do equipo:  •    Pilar García López