O Equipo

Membro do persoal non docente:
  
  •        Xan Maceiras Tages

Membros do alumnado:


  • Sara García Babío
  • Tania Caamaño Cancela
  • Anxo Méndez Queijeiro


Membros do profesorado:


  •      Ana Álvarez Otero
  •      Patricia Iglesias Noguerol


Coordinadora do equipo:  •    Pilar García López